Roll20 uses cookies to improve your experience on our site. Cookies enable you to enjoy certain features, social sharing functionality, and tailor message and display ads to your interests on our site and others. They also help us understand how our site is being used. By continuing to use our site, you consent to our use of cookies. Update your cookie preferences .
×
Create a free account

vnpttphcm

t Member since 10/12/21 \/ G GM of 0 games \/ 0 Hours Played \/ 0 Forum Posts
Achievements
vnpttphcm has not earned any achievements yet.
Bio

VNPT TPHCM được xây dựng trên cơ sở hợp nhất bộ phận kinh doanh của Viễn thông các tỉnh, thành và các Công ty VinaPhone, VDC, VTN, VNPT-I để tập trung kinh doanh toàn bộ các dịch vụ Viễn thông - Công nghệ thông tin của VNPT.
Mục tiêu đến năm 2020 của VNPT sẽ đạt: doanh thu 83.500 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế đạt 3.300 tỷ đồng; Tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 49%/năm; Thị phần dịch vụ di động chiếm trên 30%, dịch vụ băng rộng trên 80% . Tiếp tục giữ vai trò một tập đoàn chủ lực của nhà Nước, cung cấp các dịch vụ viễn thông và CNTT hàng đầu phục vụ đất nước, phục vụ xã hội. #vnpt, #vnpttphcm, #chukyso, #econtract, #hoadondientu
Thông tin liên hệ VNPT TPHCM:
Website: https://vnpttphcm.vn/
Địa Chỉ: 121 Pasteur, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Phone: 0823.133.133
Email: dangky.vnpttphcm@gmail.com
Maps: https://www.google.com/maps?cid=13313823530193738969
Facebook: https://www.facebook.com/vnpttphcms/
Twitter: https://twitter.com/vnpttphcms
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/vnpttphcms/
Pinterest: https://www.pinterest.com/vnpttphcms/
Instagram: https://www.instagram.com/vnpttphcms/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UC0llnPsfBV13EBPH80eiThQ